Address

Tianjin Yinghua Cambridge International School,
Yongyang West Road,
Wuqing District,
Tianjin, 301700
China

Tel:  +86 022 59611636

Email: info@yinghua-school.com