Contact Us

Address

Tianjin Yinghua Cambridge International School, Yongyang West Road, Wuqing District, Tianjin, 301700

Tel:  +86 022 5961 1636

Email: info@yinghua-school.com

 


 

Contact Form

Contact Form